Kolektivní smlouva uzavřená mezi naší odborovou organizací a zaměstnavatelem upravuje, že zaměstnavatel v každém roce valorizuje tarifní mzdy zaměstnanců nejméně o částku, která odpovídá inflaci za loňský rok. Zaměstnavatel teď odborovou organizaci vyzval, aby bylo toto ujednání v kolektivní smlouvě změněno (zaměstnavatel chce, aby spodní hranicí valorizace bylo pouhé 1 % a nikoli výše inflace) a oznámil, že pokud nedojde k dohodě, vydá bez souhlasu odborové organizace vnitřní předpis a v něm tuto valorizaci upraví i bez jejího souhlasu. Argumentuje přitom, že po nálezu Ústavního soudu ve věci zákoníku práce může zaměstnavatel vydávat vnitřní předpisy i bez souhlasu odborů. Může zaměstnavatel skutečně takto postupovat a odbory zcela obejít?