Překážky z důvodu obecného zájmu – zaměstnavatel poskytne zaměstnanci pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu k výkonu veřejných funkcí, občanských povinností a jiných úkonů v obecném zájmu, pokud tuto činnost nelze provést mimo pracovní dobu. Náhrada mzdy zásadně nepřísluší, pokud není stanoveno nebo dohodnuto jinak (§ 200 ZP).