Odbory-online.cz / Právní poradna / Právní ochrana zaměstnance / Překážky v práci / Překážky v práci na straně zaměstnavatele

Překážky v práci na straně zaměstnavatele

dotazČástečná nezaměstnanost

Nás zaměstnavatel se potýká s nedostatkem zakázek. Kvůli této situaci není práce. Někteří zaměstnanci proto už od nás byli propuštění. Přesto ale zaměstnavatel plánuje odstávku podniku. Podle informací, které jako zaměstnanci máme, má tato odstávka trvat dva týdny, po které nebudeme pracovat a budeme dostávat 60 % výplaty. Někteří zaměstnanci s tím nesouhlasí, protože z jen s 60 % procenty mzdy budou mít finanční potíže. Může zaměstnavatel přesto takhle postupovat?

výkladPřekážky v práci na straně zaměstnavatele (§ 207 až 210 ZP)

Překážky na straně zaměstnavatele jsou prostoj a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí. Jde o překážky, které vznikají často nahodile a neplánovaně (někdy se mluví o zásahu vyšší moci – vis maior), proto s těmito překážkami zákon spojuje nižší náhradu mzdy, než činí průměrný výdělek zaměstnance.