Zaměstnavatel je rovněž povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno, nemůže-li zaměstnanec konat práci pro jiné důležité osobní překážky v práci, a to nejméně ve stanoveném rozsahu, a ve stanovených případech mu poskytnout rovněž náhradu mzdy/platu.