Odbory-online.cz / Právní poradna / Právní ochrana zaměstnance / Překážky v práci / Dočasná pracovní neschopnost a karanténa

Dočasná pracovní neschopnost a karanténa

dotazSankce za porušení režimu DPN

Zaměstnavatel provedl v místě mého bydliště kontrolu v době, kdy jsem byl v dočasné pracovní neschopnosti, a zjistil, že jsem v této době doma nebyl. Na základě toho mi za tento den nezaplatil náhradu mzdy, kterou mi ze zákona má platit. Navíc mi zaslal upozornění, že jsem porušil pracovní kázeň a v případě opakování můžu dostat výpověď. Jak se mohu proti takovému postupu bránit?

výkladDočasná pracovní neschopnost a karanténa

Je-li zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným nebo je mu nařízena karanténa, zaměstnavatel omluví jeho nepřítomnost v práci (§ 191 ZP). Dne 1. 1. 2009 nabývá účinnosti nový zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, podle kterého přísluší zaměstnanci dávky nemocenského pojištění (nemocenské) až od 15. dne nemoci (karantény), přičemž nemocenské se poskytuje za kalendářní dny.

Po dobu prvních 14 dnů je zaměstnanec zajištěn náhradou mzdy nebo platu, kterou mu poskytuje jeho zaměstnavatel ze svých mzdových prostředků. Nárok na tuto náhradu má nejen zaměstnanec pracující v pracovním poměru, ale též zaměstnanec pracující na základě dohody o pracovní činnosti (náhrada odměny z dohody o pracovní činnosti – to z toho důvodu, že i tito zaměstnanci jsou účastni nemocenského pojištění).