Odbory-online.cz / Právní poradna / Právní ochrana zaměstnance / Překážky v práci

Překážky v práci

výkladPřekážky v práci

Překážky v práci jsou situace, kdy zaměstnanec nemůže z důvodů uvedených v zákoníku práce vykonávat sjednaný druh práce. Zaměstnavatel je povinen nepřítomnost zaměstnance po dobu těchto překážek v práci omluvit a v určitých případech mu také poskytnout náhradu mzdy. Pokud zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu nepřísluší, může být v určitých případech hmotně zajištěn dávkami nemocenského pojištění, popřípadě dávkami státní sociální podpory.

 

výkladPřekážky v práci na straně zaměstnance (§ 191 až 206 ZP, nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci)

Pro překážky v práci na straně zaměstnance platí, že zaměstnanec je povinen včas zaměstnavatele požádat o poskytnutí pracovního volna, je-li mu překážka v práci předem známa. Jinak o existenci překážky v práci a o předpokládané době jejího trvání uvědomí zaměstnavatele bez zbytečného odkladu (§ 206 odst. 1 ZP). Zaměstnanec je rovněž povinen existenci překážky v práci prokázat (§ 206 odst. 2 ZP).