Odbory-online.cz / Právní poradna / Právní ochrana zaměstnance / Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

dotazPřechod práv a povinností

Firma, u které pracuji, se bude slučovat s jinou firmou. Vedení nám proto k podpisu předložilo dohody o skončení pracovního poměru s tím, že s námi pracovní smlouvy hned podepíše nový zaměstnavatel. První moje otázka je, jestli takovou dohodu musíme uzavřít a jestli můžeme požadovat odstupné. Druhá otázka je, jestli v nově uzavíraných pracovních smlouvách může být ujednaná zkušební doba. Pokud by totiž byla, mohl by nám pak nový zaměstnavatel dát ve zkušební době výpověď bez udání důvodu.

výkladPřechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů lze zařadit mezi právní instituty v praxi spíše problematické, a to zejména z důvodů jeho malé četnosti, ale i tím, že je provázen snahami některých zaměstnavatelů řešit danou situaci způsobem finančně co nejúspornějším.