Plat není možné stanovit jiným způsobem, než upravuje § 122 zákoníku práce.