Odbory-online.cz / Právní poradna / Právní ochrana zaměstnance / Odměňování / Sjednání, stanovení nebo určení mzdy

Sjednání, stanovení nebo určení mzdy

dotazMzda jako osobní údaj

Prosím o odpověď na dotaz, zda plat uvolněného předsedy základní organizace, jehož část jde na vrub zaměstnavatele a část na vrub ZO, podléhá ochraně osobních údajů, nebo zda jeho výši mohu znát alespoň členové ZO.

výkladSjednání, stanovení nebo určení mzdy

Mzda se sjednává buď v kolektivní smlouvě, nebo je sjednaná v pracovní smlouvě, popř. jednostranně, a to vnitřním předpisem nebo mzdovým výměrem. Pokud pracovní smlouva neobsahuje údaje o výši mzdy, způsobu odměňování, termínu a místu výplaty mzdy, je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci v písemné formě tyto údaje v den vzniku pracovního poměru.