Při zjišťování průměrného výdělku se vychází ze tří základních parametrů.