Nárokovou složkou platu vedoucích zaměstnanců je příplatek za vedení, kterým se oceňuje náročnost řídicí práce vedoucích zaměstnanců. Podle úrovně řízení podřízených je příplatek diferencován ve čtyřech stupních. Sazby rozpětí tohoto příplatku se odvozují z nejvyššího platového tarifu v platové třídě, do které je vedoucí zaměstnanec zařazen.