Nejpozději v den nástupu do zaměstnání je zaměstnavatel povinen uzavřít se zaměstnancem pracovní smlouvu, a to písemně, v níž je nutné sjednat druh práce (funkce, na kterou jste přijímán), místo výkonu práce a den nástupu do práce. Lze v ní sjednat i další podmínky, například výši mzdy nebo platu, konkurenční doložku, smluvní pokutu pro případ porušení konkurenční doložky.