Nejnižší přípustná mzda za práci je minimální mzda. Výši minimální mzdy stanoví vláda nařízením. Podle nařízení vlády č. 567/2006 Sb. s účinností od 1. 1. 2007 je stanovena minimální mzda pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin, a to 8 000 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu.