Mzda je odměna za vykonanou práci v pracovněprávním vztahu vyplácená zaměstnavatelem ve výplatním termínu, zpravidla měsíčně zpětně. Jedná se tedy o peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za vykonanou práci a pouze v případě, že zaměstnanec pracuje. Pokud zaměstnanec práci nekoná, přísluší mu obvykle náhrada mzdy podle příslušných pracovněprávních předpisů, dávky nemocenského pojištění nebo mu nepřísluší nic (např. při neplaceném volnu, při neomluvené absenci).