Krácení dovolené je třeba rozdělit na dva případy, kdy zaměstnavatel dovolenou krátit musí a kdy dovolenou krátit nemusí.