Odbory-online.cz / Právní poradna / Právní ochrana zaměstnance / Dovolená / Dovolená za kalendářní rok a za odpracované dny

Dovolená za kalendářní rok a za odpracované dny

dotazDovolená u pracovního poměru s kratší pracovní dobou

Pracuji u svého zaměstnavatele na kratší úvazek (2 dny v týdnu). Zaměstnanci na celý úvazek mají právo na 5 týdnů dovolené. Vznikne i mě nějaký nárok na dovolenou, a pokud ano, v jakém rozsahu?

výkladDovolená za kalendářní rok a poměrná část dovolené

Rozhodující pro vznik práva na dovolenou za kalendářní rok je odpracování alespoň 60 dnů v daném kalendářním roce. Za odpracovaný se považuje den, v němž zaměstnanec odpracoval převážnou část své směny. Části směn odpracované v různých dnech se nesčítají. Další podmínkou je, že pracovní poměr zaměstnance trval celý kalendářní rok (§ 212 odst. 1 ZP).

výkladDovolená za odpracované dny

Pokud zaměstnanci nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok ani na její poměrnou část, protože v kalendářním roce neodpracoval u téhož zaměstnavatele alespoň 60 dnů, přísluší mu dovolená za odpracované dny. Délka dovolené za odpracované dny činí jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok za každých 21 dnů odpracovaných v příslušném kalendářním roce. Jestliže zaměstnanec odpracujete alespoň 21 směn, bude mít právo na dovolenou za odpracované dny v délce jedné dvanáctiny dovolené za kalendářní rok, což u dovolené za kalendářní rok v rozsahu pěti týdnů činí 1,5 dne.