Pokud bude zaměstnanec po celý kalendářní rok pracovat pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol nebo po celý kalendářní rok bude vykonávat práce zvlášť obtížné nebo zdraví škodlivé, vznikne mu právo na dodatkovou dovolenou v délce jednoho týdne.