Odbory-online.cz / Právní poradna / Právní ochrana zaměstnance / Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

vzorVýpověď dohody o pracovní činnosti

Vzor: Výpověď dohody o pracovní činnosti.

výkladDohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Zákoník práce předpokládá, že zaměstnavatel má zajišťovat plnění svých úkolů především prostřednictvím zaměstnanců v pracovním poměru, avšak nikoli tímto jediným způsobem. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (§ 74–77 ZP), kterými jsou dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti, by měly být spíše výjimečnými pracovněprávními vztahy, které vykazují znaky závislé práce (§ 2 odst. 4, § 3 ZP), jejímž jedním ze znaků je osobní výkon práce.

vzorDohoda o pracovní činnosti

 Vzor: Dohoda o pracovní činnosti.

vzorDohoda o provedení práce

 Vzor: Dohoda o provedení práce.

dotazOdměňování u dohody o pracovní činnosti

Pracuji ve státním školském zařízení na základě dohody o pracovní činnosti jako vedoucí zájmového kroužku. Není mi jasné, jaká mi náleží hodinová mzda – minimální hodinová mzda podle zákoníku práce nebo nejnižší úroveň zaručené mzdy pro toto povolání podle nařízení vlády, která je o dost vyšší?

dotazDvě DPČ a rozsah práce

Je možné, abych jako zaměstnanec měl se zaměstnavatelem uzavřené dvě dohody o pracovní činnosti? A kolik nejvýše hodin smím na základě dohody za týden odpracovat?