Odbory-online.cz / Právní poradna / Právní ochrana zaměstnance / Agenturní zaměstnávání

Agenturní zaměstnávání

dotazRovné zacházení u agenturního zaměstnávání

Pracuji přes agenturu práce ve strojírenském podniku. Zjistil jsem, že zaměstnanci, kteří pracují pro tento podnik přímo, pobírají za úplně stejnou práci jakou vykonávám já hodinovou mzdu o 30 – 50 Kč vyšší. Když jsem na to poukázal v podniku, bylo mi řečeno, že s tím nemůžou nic udělat, protože mi za práci platí agentura. V agentuře ale zase tvrdí, že peníze, které za mě dostávají od podniku, kde pracuji, stačí pouze na takovou odměnu, jakou mi vyplácejí. Považuji tohle chování za nespravedlivé a zajímá mě, jak se k tomu staví zákon a kam se mohu případně obrátit o pomoc.

výkladAgenturní zaměstnávání

Právnické i fyzické osoby mohou získat na základě žádosti při splnění podmínek daných zákonem o zaměstnanosti časově omezené povolení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ke zprostředkování zaměstnání formou agenturního zaměstnávání. Jde tedy především o formu zprostředkování zaměstnání uchazečům o zaměstnání, která může být vykonávána i za úplatu, ovšem s tím, že tato úplata nesmí být vybírána ani požadována po uchazečích o zaměstnání, tedy po agenturních zaměstnancích. Úplatu za zprostředkování zaměstnanců tedy může agentura práce požadovat pouze na uživateli, tj. zaměstnavateli, u něhož budou její zaměstnanci dočasně přiděleni k výkonu práce.