(§ 19 odst. 3, § 61 odst. 2, 3 a 4, § 108 odst. 5, § 209 odst. 2, § 217 odst. 1, § 220, § 225, § 348 odst. 3 ZP)

Pokud zaměstnavatel může připravovaná opatření učinit pouze s předchozím souhlasem odborové organizace nebo v dohodě s ní, jedná se o právo odborové organizace spolurozhodovat o určitém problému se zaměstnavatelem. Odborové organizace se zaměstnavatelem spolurozhodují např. ve věci vydání pracovního řádu, posouzení neomluvené absence zaměstnance, výpovědi nebo okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele se zaměstnancem, který je odborovým funkcionářem (během funkčního období a rok po jeho uplynutí), ve věci stanovení rozvrhu čerpání dovolené, hromadného čerpání dovolené, výše náhrady mzdy v případě tzv. částečné nezaměstnanosti.