Proces uzavírání kolektivní smlouvy upravuje zákon o kolektivním vyjednávání ve svém ustanovení § 8. Výchozím bodem právní úpravy je, že smluvní strany mají povinnost kolektivně vyjednávat, tedy jednat o uzavření kolektivní smlouvy. Z této povinnosti ovšem rozhodně nelze dovozovat povinnost kolektivní smlouvu uzavřít.