Odbory-online.cz / Právní poradna / Kolektivní pracovní právo / Kolektivní vyjednávání / Uzavírání a rozšiřování kolektivní smlouvy vyššího stupně

Uzavírání a rozšiřování kolektivní smlouvy vyššího stupně

výkladPrávní úprava rozšiřování kolektivních smluv vyššího stupně

Rozšiřování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně je institut uplatňovaný ve většiněčlenských států Evropských společenství. Jeho smyslem je učinit konkrétní kolektivní smlouvu vyššího stupně závaznou i pro ty zaměstnavatele daného odvětví, pro které nebyla závazná proto, že nejsou členy příslušné organizace zaměstnavatelů, která kolektivní smlouvu vyššího stupně uzavřela. Cílem tohoto institutu je tedy zejména sjednotit pracovněprávní podmínky v odvětví a odstranit neopodstatněnou konkurenční výhodu těch zaměstnavatelů, kteří tuto výhodu získávají díky nízkým nákladům souvisejícím s nepřiměřeně nízkou cenou práce, jež se odráží ve velmi nízké úrovni mzdových a dalších práv jejich zaměstnanců.