Stávka je starým a zejména v historii poměrněčastým nástrojem určeným k prosazení kolektivních zájmů zaměstnanců. Jedná se o formu nátlaku, jehož výrazem je přerušení práce zaměstnanci. Tím vlastně dochází k ochromení realizace pracovněprávního vztahu, jehož podstatou je opakovaný výkon práce zaměstnance pro zaměstnavatele, za nějž zaměstnanci přísluší mzda, plat nebo odměna. S ohledem na skutečnost, že právo na stávku je zaručeno i v ústavní rovině (viz dále), se ovšem v případě stávky při splnění případných souvisejících náležitostí jedná o legální formu nátlaku.