Jak je stanovený maximální odborový příspěvek nebo maximální výše čisté mzdy pro výpočet odborového příspěvku?