Můj syn si chce dojednat letní brigádu. V tuto chvíli je mu již 15 let, nicméně podle zákona nemůže začít pracovat dříve než ukončí povinnou školní docházku. Povinnou školní docházku absolvuje na konci školního roku 2008/2009. Můj dotaz směřuje k tomu, zda tedy může již v červenci pracovat a zda může pracovní smlouvu uzavřít už např. na jaře nebo zda musím jako jeho zákonný zástupce podepsat smlouvu za něj.