Odbory-online.cz / Právní poradna / Právní ochrana zaměstnance / Pracovní poměr / Změny pracovního poměru

Změny pracovního poměru

výkladZměny pracovního poměru

Změna obsahu pracovního poměru je možná jen na základě dohody účastníků pracovního poměru, přičemž změnu pracovního poměru je nutné provést písemně (§ 40 ZP). Pro posuzování skutečného převodu na jinou práci je nezbytné porovnat převedení s ujednáním o sjednaném druhu práce v pracovní smlouvě. Rozsah prací v pracovním poměru je definován sjednaným druhem práce, konkrétněji a podrobněji mohou být pracovní činnosti charakterizovány v pracovní náplni. Zaměstnavatel tedy nemůže bez dalšího požadovat s odkazem na pracovní náplň zařadit zaměstnance na výkon prací, které neodpovídají sjednanému druhu práce v pracovní smlouvě.

vzorDohoda o změně pracovní smlouvy

 Vzor Dohody o změně pracovní smlouvy.