Odbory-online.cz / Právní poradna / Právní ochrana zaměstnance / Pracovní poměr / Skončení pracovního poměru

Skončení pracovního poměru

Celkem 20 článků
články: [1-10] [11-20]

dotazOdstupné - nemoc. vs. zrušení zaměstnavatele

 Jsem 10 měsíců nemocen (dočasná pracovní neschopnost v důsledku pracovního úrazu). Zaměstnavatel zrušil provozovnu, mám nárok na odstupné?

vzorDohoda o rozvázání pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti zaměstnance

 Vzor: Dohoda o rozvázání pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti zaměstnance.

vzorDohoda o rozvázání pracovního poměru bez důvodu

 Vzor: Dohoda o rozvázání pracovního poměru bez důvodu.

vzorOkamžité zrušení pracovního poměru z důvodu nevyplacení mzdy

 Vzor: Okamžité zrušení pracovního poměru z důvodu nevyplacení mzdy.

vzorOkamžité zrušení pracovního poměru z důvodu neumožnění výkonu jiné vhodné práce

Vzor: Okamžité zrušení pracovního poměru z důvodu neumožnění výkonu jiné vhodné práce.

vzorOznámení zaměstnance o tom, že trvá na tom, aby jej zaměstnavatel dále zaměstnával

 Vzor Oznámení zaměstnance o tom, že trvá na tom, aby jej zaměstnavatel dále zaměstnával.

vzorVýpověď z pracovního poměru

Vzor Výpovědi z pracovního poměru.

dotazZdravotní nezpůsobilost k výkonu práce

Třicet pět let pracuji v jednom podniku, nepřetržitě ve vedoucích funkcích na střední až vyšší řídicí úrovni a nyní – ve svých 58 letech jsem musel vyhledat lékaře v souvislosti s některými projevy poruch oběhového systému, zvláště při stresových situacích, kterých je i v souvislosti s ekonomickou krizí a výrazně zhoršenými vztahy na pracovišti stále více.

V současné době jsem již jeden měsíc na nemocenské a své problémy se snažím vyléčit. Ošetřující lékař však upozorňuje na moji sníženou stresovou odolnost s následnými projevy poruch funkce srdce a oběhového systému. Je mi doporučeno změnit pracovní zařazení a omezit výrazně stresové situace.

Prosím o upřesnění mého právního nároku na odstupné, pokud bych odmítl změnu pracovního zařazení navrženou zaměstnavatelem. Prosím o sdělení zda je ztrátou mé zdravotní způsobilosti dán výpovědní důvod podle § 52 a zda je v mém případě jednoznačný nárok na vyplacení odstupného. 

výkladOchrana odborových funkcionářů

Zákoník práce upravuje podmínky pro činnost odborových organizací a odborových funkcionářů, a to jak materiální, tak pokud jde o uvolnění k výkonu funkce a ochranu před propuštěním. Především ukládá zaměstnavateli povinnost vytvořit na svůj náklad odborovým orgánům (zástupcům zaměstnanců) podmínky pro řádný výkon jejich činnosti, poskytnout jim podle svých provozních možností v přiměřeném rozsahu místnosti s nezbytným vybavením, hradit nezbytné náklady na údržbu a technický provoz a náklady na potřebné podklady. Je vhodné podrobné podmínky sjednat v kolektivní smlouvě.

výkladNeplatné rozvázání pracovního poměru (§ 69 až 72 ZP)

Jestliže se zaměstnanec domnívá, že rozvázání pracovního poměru je neplatné, musí učinit následující.

Celkem 20 článků
články: [1-10] [11-20]