Odbory-online.cz / Právní poradna / Právní ochrana zaměstnance / Pracovní poměr / Předsmluvní vztahy

Předsmluvní vztahy

výkladPřed uzavřením pracovní smlouvy

Před vznikem pracovního poměru nebo před uzavřením dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti smí zaměstnavatel po zaměstnanci jako po fyzické osobě, která se u něho uchází o zaměstnání, vyžadovat jen ty údaje, které bezprostředně souvisí s přijetím do zaměstnání (§ 30 odst. 2 ZP). V souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se tak ještě před vznikem pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele zamezuje nadbytečnému shromažďování údajů o budoucím zaměstnanci a tím i jejich možnému zneužití.

dotazÚdaje před vznikem pracovního poměru

V blízké době budu nastupovat do nového zaměstnání. Dostala jsem k vyplnění osobní dotazník, kde po mně chtějí datum narození, rodné číslo dětí a manžela, jména a datum narození rodičů a dokonce evidenční číslo řidičského průkazu, kdo jej vydal a datum. Pracovní smlouvu jsem ještě nepodepsala. Jsem povinna zaměstnavateli tyto osobní informace poskytnout?