Odbory-online.cz / Právní poradna / Právní ochrana zaměstnance / Pracovní poměr / Pracovní poměr na dobu určitou

Pracovní poměr na dobu určitou

vzorOznámení zaměstnance o tom, že trvá na tom, aby jej zaměstnavatel dále zaměstnával

 Vzor Oznámení zaměstnance o tom, že trvá na tom, aby jej zaměstnavatel dále zaměstnával.

výkladPracovní poměr na dobu určitou a neurčitou

Doba trvání pracovního poměru jako ujednání není nezbytnou náležitostí pracovní smlouvy, a proto v ní nemusí být obsaženo. Pracovní poměr je sjednáván na dobu neurčitou, pokud nebyla v pracovní smlouvě výslovně určena doba jeho trvání. Na dobu určitou je uzavřen, jestliže v pracovní smlouvě byla výslovně určena doba jeho trvání. V této souvislosti lze zaměstnanci jednoznačně doporučit, zejména z důvodu perspektivy a stability pracovního života, uzavírat pracovní poměr na dobu neurčitou.

dotazopakování pracovních poměrů založených před novelou k 1.1.2012

Jak to bude s pracovními smlouvami sjednanými na dobu určitou před 1.1.2012, kdy pracovní poměr mohl být sjednán nejdéle na dobu 2 let mezi týmiž účastníky? Během r. 2012 totiž u některých pracovníků končí tato lhůta a pak nastupuje doba neurčitá. Podle nového ZP v r. 2012 nesmí doba určitá mezi týmiž smluvními stranami přesáhnout 3 roky ode dne vzniku PP a může být opakovaná nejvýše dvakrát.

Vztahuje se toto ustanovení také na smlouvy vzniklé před 1.1.2012 nebo staré smlouvy na dobu určitou končí nejdéle po 2 letech od vzniku PP a pak už následuje PP na dobu neurčitou?
Lze také tyto staré smlouvy prodlužovat v r. 2012 více, jak třikrát až do doby 2 let od jejich vzniku?