Délka pracovní doby je určena časovými jednotkami – hodinami ve vztahu ke kalendářnímu období – týdnu. Týdnem se rozumí každé období na sebe navazujících sedmi dnů, tedy nikoli dny od pondělí do neděle. Přestávky na jídlo a oddech se do pracovní doby nezapočítávají, jde proto o tzv. čistou pracovní dobu.