Odbory-online.cz / Právní poradna / Právní ochrana zaměstnance / Pracovní doba / Přestávka v práci

Přestávka v práci

dotazČást přestávky poskytovaná na konci směny

U mého zaměstnavatele pracují zaměstnanci převážně v osmihodinových směnách. Občas se stává, že kvůli množství práce nemohou zaměstnanci čerpat celou přestávku v práci, která má být podle zákona půl hodiny. Praxe je taková, že zaměstnanci mají v průběhu směny přestávku třeba jen 15 minut a zbytek přestávky si vyberou tak, že odcházejí z práce 15 minut před skončením směny. Je takový postup v souladu se zákonem?

výkladPřestávka v práci a bezpečnostní přestávka

Zaměstnavatel je povinen poskytnout nejdéle po šesti hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut, mladistvým musí být tato přestávka poskytnuta nejdéle po čtyřech a půl hodinách nepřetržité práce.