Odbory-online.cz / Právní poradna / Právní ochrana zaměstnance / Pracovní doba / Pracovní pohotovost

Pracovní pohotovost

dotazRozsah pracovní pohotovosti

Vzhledem k tomu, že u mého zaměstnavatele je poměrně častá potřeba nutného zajištění činnosti i mimo běžnou pracovní dobu, drží zaměstnanci pracovní pohotovost. Většinou je pohotovost plánována tak, že zaměstnanec ji drží jen po část svého volna – např. 6 hodin a poté drží pohotovost jiný zaměstnanec. Občas se ale stává, že pohotovost je naplánována zaměstnanci tak, že pokrývá veškerou dobu volna mezi směnami zaměstnance. Je tak dlouhá pohotovost v souladu se zákoníkem práce?

výkladPracovní pohotovost

Podle článku 28 Listiny základních práv a svobod má zaměstnanec právo na uspokojivé pracovní podmínky, k nimž patří také úprava pracovní doby a doba odpočinku stanovená zákoníkem práce. Za pracovní dobu je nyní považovaná nejen doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, ale i doba, v níž je na pracovišti připraven k výkonu práce. Jako pracovní doba je tedy posuzována jakákoli doba přítomnosti zaměstnance na pracovišti na základě pokynu zaměstnavatele s výjimkou doby poskytnuté přestávky na jídlo a oddech.