Odbory-online.cz / Právní poradna / Právní ochrana zaměstnance / Pracovní doba / Práce v noci

Práce v noci

dotazPráce v noci, příplatek

Zaměstnavatel mi občas plánuje směny trvající do půlnoci, tedy v noční době. Nepracuji takto v noci ale pravidelně každý týden, zpravidla k tomu dochází dvakrát až třikrát do měsíce. Zaměstnavatel mi proto tvrdí, že nemohu být považován za zaměstnance pracujícího v noci a tedy nemám za noční práci právo na příplatek. Je to pravda?

výkladNoční práce

Noční práce je práce konaná mezi 22. a 6. hodinou. Za zaměstnance pracujícího v noci se považuje ten zaměstnanec, který během noční doby pravidelně odpracuje nejméně tři hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. Pro účely odměňování má však právo na příplatek za noční práci každý zaměstnanec, tedy nejen zaměstnanec pracující v noci, ale i ten, který pracuje v noční době pouze výjimečně, a to i zlomek hodiny.