Odbory-online.cz / Právní poradna / Právní ochrana zaměstnance / Pracovní doba / Práce přesčas

Práce přesčas

výkladPráce přesčas

Práce přesčas je konaná zaměstnancem výjimečně na příkaz nebo se souhlasem zaměstnavatele nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn. Limity pro nařízenou práci přesčas, zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při práci, dávají zaměstnavateli dostatečnou možnost operativně zajistit případnou naléhavou a mimořádnou potřebu práce.

dotazPřesčas, náhradní volno

Zaměstnavatel vydal vnitřní směrnici, ve které na základě zhoršujících se hospodářských výsledků zakázal proplácení přesčasových hodin a nařídil, aby zaměstnanci za přesčasy čerpali náhradní volno. Může zaměstnavatel takovou věc udělat?

dotazPráce přesčas při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby

Pracuji u svého zaměstnavatele v nepřetržitém provozu ve 12 ti hodinových směnách, kdy se střídá tzv.krátký a tzv.dlouhý týden (jeden týden pracuji dvě směny, druhý týden pět směn). Zaměstnavatel mi vydal rozvrh směn na celý rok dopředu. Po sečtení hodin a porovnáním tohoto součtu s plánovacím kalendářem (pro pracovní dobu 37,5 hodiny týdně, což je maximum pro nepřetržitý provoz) mi v roce 2008 vychází 60 hodin navíc. Představuje těchto 60 hodin práci přesčas? Bude mi za ni příslušet příplatek?