Odbory-online.cz / Právní poradna / Právní ochrana zaměstnance / Pracovní doba / Doby odpočinku

Doby odpočinku

výkladNepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami a v týdnu

Úprava nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami a nepřetržitého odpočinku v týdnu plně zohledňuje požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES o některých aspektech úpravy pracovní doby. Minimální délka nepřetržitého odpočinku mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny je obecně stanovena na 12 hodin.

výkladDny pracovního klidu

Dny pracovního klidu jsou dny, na které připadá nepřetržitý odpočinek zaměstnance v týdnu, a svátky. Práci ve dnech nepřetržitého odpočinku může nařídit zaměstnavatel jen výjimečně, a to pokud se jedná o naléhavé opravné práce, nakládací a vykládací práce, inventurní a závěrkové práce, práce konané v nepřetržitém provozu za zaměstnance, který se nedostavil na směnu, práce k odvrácení hrozícího nebezpečí pro život a zdraví nebo při živelních událostech, práce nutné se zřetelem na uspokojování životních, zdravotních a kulturních potřeb obyvatelstva, práce lodních posádek, krmení a ošetřování hospodářských zvířat.