Doslechl jsem se, že v zákoně je uvedeno, že zaměstnavatel nesmí zaměstnancům ukládat žádné pokuty a jiné finanční sankce. Můj zaměstnavatel ale zaměstnancům za drobná porušení povinností (např. příchod do práce o několik minut později) ukládá pokuty ve výši 100 i více korun. Může zaměstnavatel takovéhle pokuty ukládat, nebo se jejich zákaz vztahuje i na tyto situace?