Před časem jsem nastupoval do nového zaměstnání. Můj zaměstnavatel trval na tom, že se na pracovním poměru dohodneme nejdříve jen ústně a až po dvou týdnech stvrdíme pracovní smlouvu písemně. Když jsem namítal, že pracovní smlouva musí být podle zákoníku práce sepsaná písemně, tvrdil, že to není nutné a pracovní smlouva může platně vzniknout i ústně. Je to pravda? Co kdyby se pak po dvou týdnech zaměstnavatel rozhodl, že se mnou písemnou smlouvu neuzavře, znamenalo by to ukončení pracovního poměru?