Odbory-online.cz / Právní poradna / Právní ochrana zaměstnance / Náhrada škody / Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání

Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání

dotazKrácení odškodnění pracovního úrazu

Zajímalo by mne jestli může zaměstnavatel krátit pracovní úraz až o 66%?

výkladOdpovědnost zaměstnavatele zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání

Jedná se opět o zvláštní zpřísněnou formu odpovědnosti za předpokladu, že se odpovědnosti zcela nebo zčásti nezprostí. Jedná se o právní úpravu s omezenou dobou platnosti, zanikne dnem účinnosti zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění, tj. dnem 1. 1. 2013.

dotazÚraz při teambuildingu

Na výjezdním zasedání pořádaném mým zaměstnavatelem, kterého jsem se zúčastnil, byly součástí programu také kolektivně prováděné sportovní a další činnosti. Při soutěži v jízdě na kolečkových bruslích jsem upadl a zlomil si ruku. Podle mého názoru by se mělo jednat o pracovní úraz, protože jsem jej utrpěl při aktivitách organizovaných zaměstnavatelem, ale zaměstnavatel tvrdí, že se o pracovní úraz jednat nemůže, protože se prý nestal při výkonu mé práce. Na čí straně je pravda?

dotazÚraz při nehodě způsobené zaměstnancem

Při pracovní cestě jsem utrpěl úraz. Došlo k němu z mého zavinění, kdy jsem při řízení motorového vozidla nedal přednost v jízdě. Zaměstnavatel odmítá tento úraz uznat jako pracovní. Jedná se tedy o pracovní úraz, nebo ne?

dotazOdškodnění úrazu při zvedání břemene

Pracovala jsem jako sanitářka ve zdravotnickém zařízení a utrpěla jsem při zvedání břemene pracovní úraz. Přes bolesti jsem nenastoupila dočasnou pracovní neschopnost a řešila bolest léky. Zdravotní stav se ale nezlepšoval a byl mi zjištěn nález na páteři.

Rozhodla jsem se rozvázat pracovní poměr a hledat fyzicky méně namáhavou práci. To se mi do určité míry povedlo. V nové práci jsem ovšem při nakládání pocítila silnou bolest v zádech. V rámci následné hospitalizace byl nalezen další nález na páteři. V současné chvíli jsem léčena léky, rehabilitací a opakovanými obstřiky páteře.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o pracovní úraz, řešila jsem celou situaci s pojišťovnou. Obdržela jsem zamítavý dopis z důvodu, že se jedná o chronický stav (byla jim známa situace prvního pracovního úrazu) a že se jednalo o práci nepřiměřené mým tělesným schopnostem, neexistuje úrazový děj a není potvrzena žádná úrazová diagnóza.
Ačkoliv se mi úraz prokazatelně stal v práci a při práci, pojišťovna uvádí, že toto není uvedeno ve zprávách, i když jsem vždy a všude popravdě uvedla, kdy, kde a za jakých okolností k úrazu došlo. Chtěla bych se poradit, jak mám komunikovat s pojišťovnou a na koho se obrátit.