Zaměstnavatel odpovídá za škodu, pokud zaměstnanci vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s plněním těchto úkolů, a to porušením právních povinností nebo úmyslným jednáním proti dobrým mravům. Rovněž bude odpovědný za škodu, kterou mu způsobili porušením právních povinností v rámci plnění pracovních úkolů zaměstnanci jednající jménem zaměstnavatele.