Odbory-online.cz / Právní poradna / Právní ochrana zaměstnance / Náhrada škody / Odpovědnost zaměstnance za škodu

Odpovědnost zaměstnance za škodu

dotazDohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených k vyúčtování

Zaměstnavatelem mi byla k podpisu předložena Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených k vyúčtování. Mám povinnost podepsat tuto dohodu jako celek, když nesouhlasím s některými jejími body? Konkrétně se jedná o bod, který říká, že „Zaměstnanec touto dohodou přejímá odpovědnost za schodek vzniklý na svěřených hodnotách, který bude zjištěn inventarizací a porovnáním s účetním stavem“, dále bod „Zaměstnanec je povinen nahradit zjištěný schodek na svěřených hodnotách v plné výši“ a ještě „Zaměstnanec souhlasí s tím, že veškerá jeho finanční plnění, na něž vznikne zaměstnavateli nárok podle této dohody, budou plněna formou srážky ze mzdy. Zaměstnanec prohlašuje, že toto ujednání je současně dohodou o srážkách ze mzdy ve smyslu § 327 zákoníku práce“.

výkladOdpovědnost zaměstnance

Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Předpokladem vzniku odpovědnosti za škodu je porušení povinnosti při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, vznik škody, příčinná souvislost mezi porušením povinností a vznikem škody a zavinění zaměstnance.