Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Ochranné pracovní pomůcky

Na jaké ochranné pracovní pomůcky mám nárok při výkonu zaměstnání pokojská-uklízečka. Jedná se mi hlavně o to jestli mám nárok na rukavice(jak často), jelikož mi je má nadřízená odmítá dávat a odůvodňuje to tím, že se musí šetřit a pokud se mi to nelíbí, že můžu jít.

Zaměstnavatel má povinnost soustavně vyhledávat a odstraňovat rizika při práci. Podle ustanovení § 104 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zaměstnancům poskytovat osobní ochranné pracovní prostředky. Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele bezplatně podle VLASTNÍHO SEZNAMU zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek zpracovaného zaměstnavatelem na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se RIZIK, charakteru a druhu práce a pracoviště. Tento seznam je zaměstnavatel povinen zpracovat v souladu s vládním nařízením č. 495/2001 Sb., ke stanovení rozsahu a bližších podmínek poskytování OPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů. Předpis zpravidla obsahuje pouze doporučené množství.
Požádejte proto v prvé řadě zaměstnavatele, aby Vám umožnil seznámit se s tímto jeho předpisem. V případě nedostatečné nebo neexistující ochrany před riziky práce ohrožující zdraví zaměstnance se můžete obrátit např. na místně příslušný inspektorát práce.