Odbory-online.cz / Právní poradna / Právní ochrana zaměstnance / Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

výkladBezpečnost a ochrana zdraví při práci

Problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) je v rámci projektu Posilování sociálního dialogu věnována významná pozornost v učebním manuálu pod názvem Bezpečnost práce – nedílná součást života. V této části si tedy neklademe za cíl detailně charakterizovat tuto oblast, ale poukázat jen na některé vybrané a frekventované záležitosti.

dotazNeúčast na školení BOZP, možnost výpovědi

Může zaměstnavatel postihnout zaměstnance za to, že se nezúčastní školení o bezpečnosti práce? Tato školení u nás občas probíhají, někteří zaměstnanci na ně nechodí a zaměstnavatel teď oznámil, že to bude porušovat za porušení pracovní kázně. Může zaměstnavatel dát za takové porušení zaměstnanci výpověď?

dotazOchranné pracovní pomůcky

Na jaké ochranné pracovní pomůcky mám nárok při výkonu zaměstnání pokojská-uklízečka. Jedná se mi hlavně o to jestli mám nárok na rukavice(jak často), jelikož mi je má nadřízená odmítá dávat a odůvodňuje to tím, že se musí šetřit a pokud se mi to nelíbí, že můžu jít.