Odbory-online.cz / Bezpečnost a ochrana zdraví / Základní informace / Kategorizace prací

Kategorizace prací

Kategorizace prací

První právní předpis, ve kterém se setkáváme s pojmem kategorizace prací, je zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.). V § 103 odstavci 1 je uvedeno, že zaměstnavatel je povineninformovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena. Kategorizaci prací upravuje zvláštní právní předpis - zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Na ten se podíváme podrobněji.

  

Rizikové práce